Water vasthouden vast onderdeel management boerderij

Gepubliceerd op 22 juni 2020

Screenshot Wynand Vogels filmpje

In Thull (gemeente Beekdaelen) nemen drie ondernemers met elkaar maatregelen om water vast te houden op hun landbouwpercelen met aardappelen en bieten: Rob Eggen, Bert Merx en Wynand Vogels. Zo bepalen zij in onderling overleg de locatie van boerenbuffers en planten zij gewassen met de contouren van het landschap mee. Dat doen zij om wateroverlast na hevige regenval te voorkomen en in periodes van droogte te kunnen gebruiken. In een filmpje van Waterschap Limburg licht Wynand Vogels namens het driemanschap de getroffen maatregelen toe. Hij stelt daarin dat het zo veel mogelijk voorkomen van wateroverlast bij goed management van landerijen hoort. In de toekomst willen de samenwerkende agrariërs zich samen gaan buigen over het ruimtelijke bouwplan.

De opnames in Thull maken deel uit van de serie korte filmpjes 'Slim omgaan met water' waarin Waterschap Limburg agrariërs uit Zuid-Limburg het woord geeft om te laten zien hoe zij water beter laten infiltreren en voorkomen dat belangrijke voedingsstoffen wegspoelen. Met de filmpjes hoopt het waterschap andere agrariërs te inspireren ook watervasthoudende maatregelen te nemen. Geïnteresseerden die meer willen weten, zijn van harte welkom bij demonstraties op proeflocaties zodra de coronamaatregelen dat toelaten.

Klimaatverandering

“’Agrariërs doen al veel aan het verminderen van water- en modderstromen om wateroverlast in de dorpskernen in de dalen te voorkomen,” vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Vanwege de klimaatverandering vallen er echter steeds heftigere buien, met wateroverlast in de dorpen in de dalen als gevolg. Daarom werken we samen met de LLTB en natuurbeheerders in het kader van het programma ‘Water in Balans’ voor het Heuvelland aan goede ideeën om op de plateaus en de hellingen per vierkante meter circa 10 millimeter extra water vast te houden.”

Boekje

In april bracht het waterschap een boekje uit met de 15 door boeren en adviseurs als meest praktisch uitvoerbaar en economisch haalbaar beoordeelde maatregelen.

Kennis delen?

Interesse in een bezoek aan een proeflocatie of het delen van eigen ervaringen met watervasthoudende maatregelen? Stuur dan een mail naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl.