Waterschap waarschuwt voor blauwalgen

Gepubliceerd op 13 september 2019

controle-zwemwaterwater-14 (Breedbeeld)

Update 01-10-2019:

Per 30-09-2019 is het officiële zwemseizoen afgelopen. Dit houdt in dat de periodieke waterkwaliteitscontroles voor de stranden vervallen. Eerdere waarschuwingen en negatieve zwemadviezen vervallen officieel bij het einde van het zwemseizoen. Zwemmers moeten nu zelf beoordelen of het veilig genoeg is om te zwemmen.

Update 23-09-2019:

Intrekken Waarschuwing / Negatief Zwemadvies Blauwalgen

 • Naturistenvereniging Maasplassen Maastricht
 • Recreatiestrand Comfortparc Wessem

Van kracht blijven de ingestelde  Waarschuwing / Negatief Zwemadvies Blauwalgen

 • Dagstrand Area-X
 • Recreatiestrand Resort Marina Oolderhuuske
 • Recreatiestrand Camping Hatenboer

Update 13 september:

Vanaf vrijdag 13 september is de waarschuwing blauwalg ingetrokken voor de volgende locaties:

 • Dagstrand Fun Valley en Event Beach, Eijsden
 • Zwemlocatie Camping Oosterdriessen in Eijsden

Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs van Waterschap Limburg, zijn blauwalgen aangetroffen bij:

 • Comfortparc, Wessem
 • Naturistenvereniging de Maasplassen, Maastricht
 • Recreatiestrand Camping Hatenboer, Roermond
 • Resort Marina Oolderhuuske, Roermond
 • Dagstrand Area-X Kanaalweg Oost / De Weerd, Roermond

Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom adviseren we om contact met deze wateren te vermijden.

Waarschuwing blauwalgen

In overleg met de terreinbeheerder zijn waarschuwingsborden blauwalgen geplaatst. Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. U mag er wel zwemmen, u moet zelf beoordelen of er een risico is voor de gezondheid.

Regelmatige controles

Het waterschap blijft de situatie ter plekke nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Wat zijn blauwalgen

Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met water, waarin zich drijflagen bevinden. te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende recreatieplassen. Daar hoort standaard de controle op blauwalgen bij. Wordt een drijflaag van blauwalgen ontdekt, dan laat het waterschap een onderzoek verrichtten. Wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden, geeft het waterschap een waarschuwing uit. 
                                              
Zwemwaterinformatie is ook te vinden via de website www.zwemwater.nl.

Heeft u een melding over watervervuiling of een onveilige situatie bij een van onze officiële zwemlocaties in oppervlakte water, bel dan het Meldpunt Water: 0800-0341.


Zie ook