Groot onderhoud Kabroeksebeek America

Gepubliceerd op 5 november 2018

beekje-bij-epen-3 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg gaat het onderhoudspad langs de Kabroeksebeek in America opknappen. Daarnaast herstelt het waterschap het profiel van de beek. De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de Pastoor Jeukenstraat en de Schiksedijk en buiten de kern van America tot de Kannegietweg richting Meterik.

Het onderhoudspad in de kern wordt 3,5 meter breed. Dit is nodig omdat het pad nu te smal en onvoldoende toegankelijk is om noodzakelijk onderhoud uit te voeren. Buiten de bebouwde kom, tussen America en Meterik, komt een nieuw onderhoudspad. Ook om veilig onderhoud mogelijk te maken en de kans op inzakken van het talud te voorkomen.

Oevererosie voorkomen

Er komt nieuwe beschoeiing achter een rij woningen in de Doenssenstraat in America. De oever is daar in de loop van de jaren uitgesleten en uitgezakt. De nieuwe beschoeiing zal oevererosie in de toekomst voorkomen.

Aanleg vissteiger en vervangen knotwilgen

Op verzoek van de dorpsraad komt er een vissteiger om de recreatieve waarde van de beek te vergroten. Een aantal van de aanwezige knotwilgen aan de beek gaat weg omdat ze te dicht op de insteek van de beek staan. Er komen nieuwe knotwilgen terug.

Veilig werken en recreëren langs de beek

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “We herstellen ook de diepte en het profiel van de beek. Dat is belangrijk voor een goede afwatering. Als de werkzaamheden straks klaar zijn, kunnen de inwoners van America genieten van een mooie, zichtbare beek, dwars door de kern. Zij kunnen veilig over het onderhoudspad wandelen en wij kunnen er veilig met onze machines onderhoud plegen”.  

Meer informatie
Voor belangstellenden is er op woensdag 7 november om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in gemeenschapshuis Aan de Brug in America. De plannen zijn ook tot 10 december in te zien op het kantoor van Waterschap Limburg (Maria Theresialaan 99 in Roermond) of via www.waterschaplimburg.nl of www.officielebekendmakingen.nl. De werkzaamheden starten, afhankelijk van zienswijzen, in december.