Waterschap waarschuwt voor blauwalgen in Maastricht, Stevensweert en Ohe en Laak

Gepubliceerd op 27 juli 2018

controle-zwemwaterwater-2 (Breedbeeld)

Tijdens controles, uitgevoerd door inspecteurs van Waterschap Limburg, zijn blauwalgen aangetroffen op diverse zwemlocaties in Limburg. Blauwalgen kunnen bij aanraking of inname bepaalde gezondheidsklachten veroorzaken bij mens en dier. Daarom wordt geadviseerd om contact met deze wateren te vermijden.

Update 3 augustus 2018:

Er zijn op momenteel op diverse zwemlocaties blauwalgen geconstateerd, bij deze locaties geldt een waarschuwing:

 • Stevensweert, zwemlocatie Kis Noord (plas brandt
 • Maastricht-Eijsden, WRC Eijsden (Hoge Weerd - naturistenvereniging de Maasplassen)
 • Ohe en Laak, Dagstrand de Maasterp (Dilkensplas)
 • Roermond, Camping Hatenboer
 • Susteren, Recreatiestrand Hommelheide

 • Herkenbosch, Recreatiestrand Vakantiepark Elfenmeer

 • Stevensweert, Porta Isola
 • Roermond, Marina Oolderhuuske
 • Maastricht-Eijsden, Event Beach
 • Maastricht-Eijsden, Fun Valley
 • Maastricht-Eijsden, Camping De Oosterdriessen

Als voor een zwemplek een waarschuwing geldt, wil dat zeggen dat zwemmen op die plek slecht kan zijn voor de gezondheid. U mag er wel zwemmen, u moet zelf beoordelen of er een risico is voor u bestaat.

Blauwalg komt ook voor in natuurwater zoals plassen en beken. We raden dan ook af om hier te gaan zwemmen of pootjebaden. Ook honden en vee kunnen ziek worden van blauwalg, laat ze dan ook niet drinken of zwemmen in beken of plassen.

Regelmatige controles

Het waterschap blijft de situatie ter plekke nauwlettend in de gaten houden door regelmatig inspecties uit te voeren en monsters te nemen. Wanneer het gevaar voor blauwalg is verdwenen, worden de borden verwijderd.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen of blauwwieren zijn cyanobacteriën die eruit zien als wier. Blauwalgen zitten van nature in elk oppervlaktewater, maar bij hoge temperaturen kunnen de blauwalgen tot bloei komen en blauw-groene en/of rode drijflagen vormen. Wanneer mensen of dieren in contact komen met water waarin veel toxische blauwalgen voorkomen, kunnen zij daarvan gezondheidsklachten ondervinden. Deze klachten zijn jeuk, huiduitslag, maagdarmklachten, hoofdpijn, oog- en oorpijn, afnemende activiteit, duizelig, ademhalingsproblemen en kramp. De waterschappen adviseren dan ook om contact met water, waarin zich drijflagen bevinden. te vermijden. Dit geldt overigens ook voor huisdieren. Bij onverhoopt contact wordt geadviseerd de betreffende lichaamsdelen goed af te spoelen.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap controleert in de zomer de zwemwaterkwaliteit van verschillende recreatieplassen. Daar hoort standaard de controle op blauwalgen bij. Wordt een drijflaag van blauwalgen ontdekt, dan laat het waterschap een onderzoek verrichtten. Wanneer de vastgestelde waarden worden overschreden, geeft het waterschap een waarschuwing uit.  
                                               
Zwemwaterinformatie is ook te vinden via de website www.zwemwater.nl.

Heeft u een melding over watervervuiling of een onveilige situatie bij een van onze officiële zwemlocaties in oppervlaktewater, bel dan het Meldpunt Water: 0800-0341.