Inloopavond herinrichting Loobeek Venray

Gepubliceerd op 5 april 2018

Loobeek nu en beeld na herinrichting

Op donderdag 12 april aanstaande organiseren Waterschap Limburg en de gemeente Venray tussen 19.00 uur en 21.30 uur een inloopbijeenkomst over de herinrichtingsplannen van de Loobeek in Venray. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Café Restaurant ’t Pelgrimshuis, Sint Jozeflaan 52, 5817 AD Smakt.

De Loobeek voldoet op dit moment niet aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water  (het verbeteren van de ecologische toestand en de waterkwaliteit) en de functie Natuurbeek. Het plan is om de Loobeek over een lengte van ongeveer 6 kilometer natuurlijk (slingerend) in te richten waarbij rekening wordt gehouden met het aangrenzende grondgebruik en wateroverlast wordt voorkomen. Het herinrichtingstraject ligt tussen de Merseloseweg en Spurkt in Venray tot aan de grens met de provincie Brabant.

Op de inloopavond kunnen omwonenden, aanliggende grondeigenaren en andere geïnteresseerden tussen 19.00 uur en 21.30 uur binnenlopen in ’t Pelgrimshuis. Er is geen gezamenlijke toelichting. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Medewerkers van het waterschap en de gemeente Venray zijn dan aanwezig om de tekeningen en plannen toe te lichten, vragen te beantwoorden en eventuele wensen en ideeën van mensen in ontvangst te nemen. Wil iemand een mondelinge zienswijze indienen, dan kan hiervoor op die avond een aparte afspraak worden gemaakt.

Ontwerp projectplan en bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp projectplan Loobeek deelgebieden Venraysch Broek en De Spurkt met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger ligt tot en met 25 april ter inzage in het waterschapsgebouw aan de Maria Theresialaan 99 te Roermond. U kunt het plan ook downloaden via deze  link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2018-2304.html

Het ontwerp bestemmingsplan Loobeek-Deelgebied De Spurkt en Venrays Broek ligt tot en met 26 april ter inzage in het klantcontactcentrum van de gemeente Venray. Meer informatie vindt u hier: https://www.venray.nl/bestemmingsplan-ontwerp-loobeek-deelgebied-de-spurkt-en-venrays-broek