Overzichtskaart meetgegevens waterkwaliteit op website Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 6 december 2017

Nutrienten

Het waterschap meet en analyseert de waterkwaliteit van de wateren en beken in Limburg met behulp van een meetnet waterkwaliteit.

De resultaten van de metingen van nutriënten (stikstof en fosfaat) in de periode 2015 – 2017 zijn nu in een een overzichtskaartje weergegeven. Op dit moment zijn het nog statische gegevens van de afgelopen jaren. We werken de komende tijd aan een kaart waarop actuele meetgegevens worden gepresenteerd.


Nutriëntenkaart