Start werkzaamheden aanleg dijk Koebroekweg Vlodrop

Gepubliceerd op 27 november 2017

vlodrop

Waterschap Limburg heeft een start gemaakt met de aanleg van een dijk langs de Koebroekweg in Vlodrop. Deze dijk moet de begraafplaats, woningen en de Koebroekweg beschermen tegen hoog water vanuit de Roer.

Eerder kwam de begraafplaats onder water te staan omdat het water in de Roer overstroomde. Deze nieuwe dijk, die parallel loopt aan de Koebroekweg tussen de Kerkbergweg tot voorbij de begraafplaats,  moet dit in de toekomst voorkomen. Het waterschap verwacht de werkzaamheden vóór het eind van het jaar af te ronden.

De dijk wordt 300 meter lang en bestaat straks uit 4.000 kuub erosiebestendige klei. Dat zijn ongeveer 200 vrachtwagens vol. Op de klei komt een laag aarde die wordt ingezaaid met gras. Wethouder Chrit Wolfhagen van de gemeente Roerdalen: “Ik ben heel blij dat de dijk er eindelijk komt. Het is voor nabestaanden en inwoners uit het dorp heel pijnlijk als een begraafplaats onder water komt te staan”.

Har Frenken, bestuurder bij Waterschap Limburg: “Met de aanleg van deze dijk wordt de kans op wateroverlast hier fors verkleind. Het is mooi dat we dit project samen met de gemeente en de directe omgeving hebben kunnen realiseren. ”
De dijkaanleg heeft geen gevolgen voor de aanwezige flora en fauna. Zo hoefden er bijvoorbeeld geen bomen gekapt te worden. Het waterschap is eigenaar van de dijk en voert het toekomstig beheer en onderhoud uit.