Publieksbijeenkomsten wateroverlast Meerssen en Oirsbeek

Gepubliceerd op 13 november 2017

JT Inwonersavond Oirsbeek 6036

Na inspirerende bijeenkomsten eind juni van dit jaar nodigen Waterschap Limburg en de gemeentes Meerssen en Schinnen de inwoners van Meerssen en Amstenrade/Oirsbeek graag uit voor een tweede publieksbijeenkomst.

We heten betrokkenen van harte welkom op:

  • dinsdag 21 november a.s. in gemeenschapshuis De Stip aan de Pastoor Dominicus Hexstraat 10 te Meerssen
  • woensdag 22 november a.s. in het MFC/Partycentrum De Oirsprong In de Pollack 4 te Oirsbeek

De bijeenkomsten duren van 19.30 tot ca. 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Stand van zaken

Op deze avond praten de gemeente, Waterschap Limburg en andere betrokken organisaties u graag bij over de stand van zaken rondom de aanpak van de wateroverlastknelpunten in Meerssen c.q. Amstenrade/Oirsbeek. We lichten toe wat we gedaan hebben met de door u aangedragen knelpunten en oplossingen en gaan met elkaar hierover in gesprek. De wijze waarop de betrokken partijen gezamenlijk de wateroverlastproblematieken willen aanpakken komt deze avond uitgebreid aan bod. Hierbij geven we aan wat u van ons kunt verwachten en waar u gevraagd wordt zelf een bijdrage te leveren, ook als u zelf geen wateroverlast heeft. Ook vertellen we wat u zelf kunt doen om uw woning te beschermen tegen wateroverlast en hoe wij u daarbij kunnen helpen. U wordt van harte uitgenodigd hierover mee te praten.
Heeft u vragen over deze bijeenkomst, mail dan naar waterinbalans@waterschaplimburg.nl

Meerssen en Oirsbeek zijn twee benoemde gebiedspilots van het programma Water in Balans. Met dit programma werkt Waterschap Limburg samen met betrokken partijen aan oplossingen in de aanpak van wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. Meer informatie: www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans