Waterschap en Fresh Park Venlo slaan handen ineen

Gepubliceerd op 7 november 2017

freschparkvenlo

De werkzaamheden aan de waterbuffer en meestroomgeul bij de Everlosebeek zijn onlangs gestart. Dankzij samenwerking tussen Waterschap Limburg en Fresh Park Venlo wordt het watervraagstuk van Fresh Park Venlo en de opdracht om een robuuster watersysteem bij de Everlosebeek te ontwikkelen, straks in één beweging opgepakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden begin 2018 zijn afgerond.

Fresh Park Venlo is een groot verhard bedrijventerrein van ruim 130 hectare, waarop meer dan 100 bedrijven in fresh en food zijn gevestigd. Deels om wateroverlast te voorkomen en deels uit duurzaamheidsoverwegingen, vangt Fresh Park Venlo het hemelwater op in een aantal waterbuffers op het terrein. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan meer bouwruimte op het park. Door het verplaatsen van een deel van de waterbuffers gaan deze over enkele maanden een onderdeel vormen van het robuuste watersysteem dat het Waterschap ontwikkelt bij de Everlosebeek verderop. Voor Fresh Park Venlo en het Waterschap is sprake van een echte win-win situatie.

Met het verplaatsen van deze opslag ontstaat een nieuwe waterbuffer van maar liefst 14.000 m3 water. De aanleg van een zogenoemde meestroomgeul naast de Everlosebeek levert bovendien extra capaciteit op. Deze natuurlijke opvangbuffers zorgen er voor dat hemelwater niet te snel wegstroomt maar ter plaatse langzaam wegzakt. Dat is goed voor het grondwaterpeil.

Fresh Park Venlo werkt zelf de komende tijd ook aan het herinrichten van de resterende 5 andere waterbergingen op het terrein, zodat ook daar de waterafvoer natuurlijker kan verlopen.

Voor de bomen die plaats moeten maken voor de inrichting van de nieuwe natuurlijke buffer komt direct langs de Everlosebeek en A73 nieuwe boomaanplant. Zo ontstaat er een extra stuk natte natuur. Het ontwikkelen van dit soort stukken natuur draagt bij aan een reeks ‘stepping stones’ langs de Everlosebeek. Hiermee wordt extra ruimte gegeven aan de ontwikkeling van flora en fauna.