Waterschap Limburg rekent op miljoenen bijdrage Rijk voor aanpak wateroverlast

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

smeltwater-zet-heuvelland-blank-1 (Breedbeeld)

Het klimaat verandert snel en maatregelen tegen toenemende wateroverlast en droogte zijn hard nodig. Waterschap Limburg is opgetogen dat het kabinet meer dan ooit de nadruk legt op klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Het waterschap gaat er dan ook van uit dat het kabinet daarvoor de nodige middelen beschikbaar stelt.

Dijkgraaf Patrick van der Broeck; “Wij hebben becijferd dat onze opgave ruim 275 miljoen euro bedraagt om de gevolgen van zware hoosbuien zoals in 2016, ernstige droogteperioden en hitte in het stedelijk gebied aan te pakken. Als we daar de gemeentelijke opgave en de opgaven van partijen als de landbouw en natuur bij optellen, dan komen we boven de 500 miljoen euro uit. Doen we niets, dan kan de schade oplopen tot meer dan 5 miljard in 2050. Cijfers die de draagkracht van onze provincie ver overstijgen.”

Naast de financiële hulp van het Rijk is ook de inzet van anderen, zoals gemeenten, de landbouw, natuurorganisaties, bedrijven en burgers nodig bij de aanpak van de klimaatproblematiek. “Patrick van der Broeck: “We kunnen het niet zonder de inzet van die partijen. Ook hebben we de Provincie Limburg hard nodig voor de aanpak van de gevolgen van  klimaatverandering. De provincie kan hier onder meer aan bijdragen door het bestemmen van natuurgronden langs beken voor opvang en buffering van regenwater. Wij zijn er van overtuigd dat hier grote kansen liggen voor het vergroten van waterveiligheid in Zuid-Limburg en het verminderen van wateroverlast in combinatie met ontwikkeling van natuur bij beken. In december a.s. besluit de Provincie Limburg hierover. De gemeenten en Waterschap Limburg hebben de klimaataanpak in de steigers. Wij zien in het Regeerakkoord een bevestiging dat wij met ons actieprogramma “Water in Balans” op de goede weg zijn”.

Waterschap Limburg blijft zich volledig inzetten om de klimaatproblemen te verminderen en de overlast voor de burgers zo klein mogelijk te maken. “Zonder grote financiële hulp uit Den Haag doen we dat nu noodgedwongen in een lager tempo dan we zouden willen en waar volgens het Waterschap Limburg de inwoners van Limburg recht op hebben”, aldus Van der Broeck.