Hulp Rijk nodig bij klimaatopgave


Hoosbuien

Waterschap Limburg is blij met het dinsdag gepresenteerde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het klimaat verandert snel en de gevolgen van zware hoosbuien zoals die in 2016 Limburg troffen, ernstige droogteperioden en hitte in het stedelijk gebied geven eens te meer aan dat nu ingrijpen noodzakelijk is.

Ook minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gaf eerder al aan dat Limburg de zaken op orde heeft. Maar het klimaat verandert sneller dan dat wij verwachtten. De hoosbuien die voor 2050 waren voorspeld, zijn al in 2016 gevallen. Maar in de miljoenennota is hier financieel nog geen rekening mee gehouden.

Water in Balans
In het programma 'Water in Balans' heeft Waterschap Limburg berekend dat hun opgave 275 miljoen euro bedraagt om de gevolgen van het veranderende klimaat op te lossen. Als we daar de gemeentelijke opgave en de opgave van partijen als landbouw- en natuurorganisaties bij optellen, dan komt dat bedrag boven de 500 miljoen uit.

“Niet investeren leidt tot vertienvoudiging van de kosten”
Dijkgraaf Patrick van der Broeck: "Investeren we deze 500 miljoen niet, dan kan de schade oplopen tot meer dan 5 miljard euro in 2050. Dat zijn bedragen die de draagkracht van onze provincie overstijgen. Wij begrijpen dat het zittende kabinet er op dit moment geen besluiten over kan nemen, maar rekenen erop dat een volgend kabinet en alle noodzakelijke partners de regio ondersteunt bij de enorme opgave waarvoor wij staan.”