Aanpak knelpunten wateroverlast Schinnen


Inwonersavond Oirsbeek

In de aanpak tegen de wateroverlast in gemeente Schinnen heeft er op 28 juni jl. een inwonersbijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd door Waterschap Limburg en gemeente Schinnen.

Afgelopen weken heeft het Waterschap alle aangedragen maatregelen geïnventariseerd en nader bekeken. Nu is het tijd voor de volgende stap: een bezoek ter plaatse, waarbij alle betrokkenen en geïnteresseerden gezamenlijk de knelpuntgebieden bekijken. Het bezoek vindt plaats op woensdag 20 september vanaf 13.30 uur.

Wilt u meelopen, stuur dan vóór maandag 18 september een
e-mail naar b.kariemie@waterschaplimburg.nl.

Kijk voor meer informatie op www.waterschaplimburg.nl/waterinbalans.

WiB_logo_FC