Proef inbrengen anti-piping scherm


Baarlo_dijk1_GerPeeters (Breedbeeld)

Waterschap Limburg gaat een proef uitvoeren met een innovatief kunststof anti-piping scherm. De proef begint half augustus en duurt tot uiterlijk eind oktober.

Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Hierdoor kan een wel ontstaan. Na verloop van tijd kan het water zand meevoeren en begint er een kanaal (pipe) onder de dijk te ontstaan. Als dit proces langer doorgaat, vormt zich een doorgaande verbinding tussen het buitenwater en het achterland en kan bij uitslijting van het kanaal de dijk instorten.

Onderzoek

Om piping tegen te gaan, onderzoekt het waterschap het inbrengen van een anti-piping scherm. De proef begint half augustus en duurt naar verwachting enkele weken maar uiterlijk tot eind oktober.

Doel van het onderzoek is te kijken of het kunststof scherm in de bodem gebracht kan worden en welke inbrengtechniek hiervoor het meest geschikt is. Zo probeert het waterschap schermen van 3 meter en 6 meter in de bodem aan te brengen met onder andere een grondfreesmachine en kleine heistellingen, al dan niet in combinatie met fluïdisatiematerieel. Fluïdisatie is het gedrag van korreltjes dat lijkt op het gedrag van een fluïdum (vloeistof of gas). Door van onderaf een gas of vloeistof tegen de grondkorrels aan te blazen of stromen, gaan de korreltjes zweven, stuiteren en bewegen waardoor ruimte ontstaat om het scherm verder de grond in te brengen.

Het onderzoek vindt plaats in Baarlo op het buitendijks terrein, grenzend aan de waterkering tussen de Vergelt en de Kwistbeek.
Na afloop van het onderzoek worden alle schermen verwijderd en wordt het perceel in de oude staat terug gebracht.

20130401-piping_dijk_nl