Uitnodiging informatiebijeenkomst waterbescherming Slenaken


De Gulp in Slenaken

Om te voorkomen dat Slenaken in de toekomst met extreme wateroverlast te maken krijgt, werken betrokken bestuurders van de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Gulpen-Wittem en Staatsbosbeheer gezamenlijk aan een plan met nieuwe maatregelen.

p woensdag 12 juli a.s. om 20.30 uur vindt hierover een informatiebijeenkomst plaats in het Best Western Hotel, Heijenratherweg 4 in Slenaken. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

In de afgelopen periode is door het waterschap, de provincie, de gemeente en Staatsbosbeheer gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor het bestrijden van wateroverlast in het Gulpdal. Aanleiding hiervoor is het willen voorkomen van een mogelijke flashflood zoals deze in 2012 plaatsvond. Slenaken kreeg toen te maken met forse overstromingen in de dorpskern doordat er in een korte periode uitzonderlijk veel regen viel. Begin juni 2017 hebben de bestuurders gezamenlijk een voorkeur uitgesproken voor wat betreft een mogelijke oplossing voor het probleem en de kostenverdeling die daarbij komt kijken.

“Het doet me deugd dat we in samenwerking met de betrokken partners tot een integraal plan met nieuwe maatregelen zijn gekomen,” vertelt Josette van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg. “We hebben daarbij oog voor een evenredige verdeling in de bijdragen aan de oplossing.”

Daan Prevoo, gedeputeerde van Provincie Limburg vult aan "We hopen dat met deze maatregelen de wateroverlast én de terechte zorgen over natuur en leefomgeving van de inwoners van Slenaken tot het verleden behoren."


Momenteel leggen de bestuurders de resultaten van het overleg dat in juni 2017 plaatsvond voor aan hun college of directie. Als alle partijen groen licht geven voor de mogelijke oplossingen praten wij u graag bij over de keuzes die gemaakt zijn en het te volgen traject om de voorgenomen maatregelen tot uitvoering te brengen. Ook lichten we dan toe welke stappen genomen zijn om te komen tot een breder gedragen oplossing voor de wateropgaven voor het Gulpdal.

Gulpen Wittem Staatsbosbeheer   provincie limburg1