Waterschap Limburg maait beken Zuid-Limburg


maaien-13 (Breedbeeld)

Waterschap Limburg is volop aan het maaien. De werkzaamheden in de zuidelijke regio worden dit jaar uitgevoerd door meerdere nieuwe aannemers. Zij maaien de beken en de regenwaterbuffers maar zorgen ook voor het knippen van de hagen, knotten en het snoeien van bomen.

“Het regelmatig maaien van beken is belangrijk om droge voeten en voldoende water te kunnen behouden”, licht waterschapsbestuurder Har Frenken toe. Op de digitale maaikalender van het waterschap is precies terug te vinden waar en wanneer er gemaaid wordt.” Bij bijzondere (weers)omstandigheden kan het waterschap van de planning afwijken. Aan de maaikalender kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

Droogte
“Door de aanhoudende droogte nemen we als waterschap diverse maatregelen”, zegt Frenken. “Het waar nodig aanpassen van het maaibeheer is zo’n maatregel. De meest zuidelijk gelegen gebieden die gemaaid worden, beschikken over bronbeken. Deze hebben nauwelijks last van de droogte omdat ze gevoed worden met water uit de diepere grondwaterlagen. Aanpassen van het maaibeheer is hier niet nodig. In het Vlootbeek gebied speelt dit wel. Voor de hoofdbeken Vlootbeek, Pepinusbeek en Putbeek hebben we daarom bandbreedtes ingesteld. Wanneer het gemeten waterpeil binnen de gestelde bandbreedte zit, wordt daar niet gemaaid”, aldus Frenken.

Aannemers
Het waterschap heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden vier aannemers gecontracteerd:

  • In de regio Roermond - Echt – Roerdalen  is dat de combinatie fa. Henssen uit Schinnen en de fa. Van der Ven uit Someren.
  • In de regio Stevensweert – Susteren – Sittard/Geleen – Heerlen - Kerkrade wordt het onderhoud uitgevoerd door de fa. Van Berkel uit Schijndel.
  • In de regio Maastricht – Meerssen – Eijsden/Margraten - Valkenburg is de aannemer de fa. Dolmanslandscaping uit Bunde.
  • De regio Gulpen-Wittem – Epen – Vaals – Simpelveld en alle regenwaterbuffers in het gehele zuidelijke district wordt gemaaid door de fa. Henssen uit Schinnen.

Meer informatie
Mensen die op- of aanmerkingen hebben over het resultaat van de maai- of snoeiwerkzaamheden kunnen dit melden bij het waterschap. Het waterschap bespreekt de meldingen wekelijks in de voortgangsgesprekken met de aannemers. Mensen kunnen dit melden via tel. (046) 420 57 00 of info@waterschaplimburg.nl.


Maaikalender Zuid-Limburg

De maaikalender is onze digitale planning, waarop is aangegeven waar, wanneer en op welke manier we gaan maaien.
naar de digitale maaikalender