Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Noord- en Midden-Limburg uitgebreid met Vlootbeek


beregenen zonsondergang

Het onttrekkingsverbod op oppervlaktewater in Noord- en Midden-Limburg, dat het waterschap op 29 mei jl.  heeft ingesteld, wordt uitgebreid met de Vlootbeek. Ook uit deze beek en alle overige beken die onderdeel uitmaken van het stroomgebied van de Vlootbeek mag vanaf 20 juni 2017 tot nadere berichtgeving geen oppervlaktewater onttrokken worden.  “Ga nu sowieso zuinig met water om”, roept dijkgraaf Patrick van der Broeck op.

De periode van droogte neemt verder toe in onze provincie. Het waterschap verwacht dat we eind juni op een neerslagtekort van ruim 150 mm zitten in vergelijking met andere jaren.

Vlootbeek

De Vlootbeek ontspringt in de gemeente Heinsberg, kruist de Duits-Nederlandse grens bij Karken tussen Voorst en Posterholt en mondt bij Linne uit in de Maas. De lengte bedraagt (op Nederlands gebied) ongeveer 17,5 km. Normaalgesproken heeft deze beek voldoende waterafvoer maar nu is de afvoer, net als vrijwel andere beken in Noord- en Midden-Limburg een afvoer die lager is dan de basisafvoer. Tot het stroomgebied van de Vlootbeek behoren de Vlootbeek, maar ook de Putbeek en de Pepinusbeek en hun zijbeken in de gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen en Maasgouw.

Bescherming

Het waterschap heeft het verbod ingesteld in verband met de bescherming van waterafhankelijke flora en fauna. Door droogte gaat ook vaak de waterkwaliteit achteruit. Ondiep water warmt sneller op en heeft een lager zuurstofgehalte waardoor vissterfte kan ontstaan.
Het waterschap heeft voor het stroomgebied van de Vlootbeek vastgesteld tot welk peil de afvoer nog mag zakken om voldoende watervoorraad voor nog drogere perioden te behouden. Ze meet hiervoor continu de waterafvoeren in de beken en sloten met behulp van geavanceerde meetstations.

Ga zuinig met water om

In deze droge situatie overleggen inhoudsdeskundigen van het waterschap wekelijks over de stand van zaken en eventuele maatregelen. “De wateraanvoer naar drogere gebieden staat op dit moment op maximaal”, geeft dijkgraaf Patrick van der Broeck aan. “Desondanks roepen we iedereen op om zo zuinig mogelijk om te gaan met water. Ook om bijvoorbeeld de vorming van blauwalg en botulisme tegen te gaan.”

Het waterschap heeft degenen die in bezit zijn van een vergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater inmiddels schriftelijk geïnformeerd over het verbod. Het verbod geldt niet voor onttrekkingen van het grondwater.

Handhavers van het waterschap controleren op naleving van het verbod. Het verbod geldt tot de waterafvoer van de beken weer op niveau is en uiterlijk tot 1 oktober 2017. Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap.