40 ton bietensap in beek te Egchel


Bietensap

In Egchel (gemeente Peel en Maas) is vanmorgen op het terrein van een varkenshouder een silo gescheurd met 70 ton bietensap.

Ongeveer 40 ton van het bietensap is afgestroomd naar de nabij gelegen Kattesteerterbeek. Het waterschap heeft meteen actie ondernomen door een stuw omhoog te zetten en de beek verder af te dammen waardoor de vervuiling werd geïsoleerd. Op dit moment is de varkenshouder bezig met het wegpompen van het bietensap uit de beek. De bodem van de beek met het vervuilde slib wordt meteen opgeschoond. De ecologische schade is zeer beperkt: de beek stond op het moment van de calamiteit nagenoeg droog tot de stuw die het waterschap omhoog zette. De omgeving van de beek bestaat voornamelijk uit landbouwgebied.

Bietensap in Kattesteerterbeek    Bietensap in beek