Controle calamiteitenpompen Waterschap Limburg


calamiteiten pompen in loods Sittard

Waterschap Limburg heeft in Sittard een calamiteitenloods ingericht. Hier staan diverse materialen, zoals calamiteitenpompen, demontabele keerwanden, zandzakken en aggregaten. Op dit moment ondergaan de pompen een preventieve controle.

Alle 54 calamiteitenpompen controleren en onderhouden we regelmatig. Maandelijks testen vakspecialisten de pompen. We laten de pompen dan in de loods ‘droog’ draaien, controleren olie en V-snaren en kijken of er geen lekkages zijn.

Testen onder 'natte omstandigheden'

Jaarlijks test de leverancier de pompen onder ‘natte omstandigheden’. Daarvoor is op het achterterrein bij de loods in Sittard een testput beschikbaar die wordt gevuld met water. De pompen draaien daar elk gedurende één uur waarbij het water wordt rondgepompt. De twee monteurs van de leverancier controleren zo elke pomp. Indien nodig voeren ze kleine reparaties uit.

Calamiteitenpomp in werking

De controles van de pompen zijn voor het waterschap van groot belang. Zo kunnen we namelijk altijd een goede werking van alle pompen garanderen en hebben we in geval van calamiteiten (bijvoorbeeld hoog water Maas) alle pompen direct gebruiksklaar staan!