Inspiratiesessie watereducatie in Born


Water in beweging

Het GDO Netwerk in Zuid-Limburg, Waterschap Limburg, CNME De Rollen in Sittard-Geleen en CNME Maastricht verzorgen op 15 juni in Born (gemeente Sittard-Geleen) een inspiratiesessie over watereducatie. Joke Kersten, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg  verzorgt een van de lezingen.

Met praktisch tips over klimaatverandering en waterbewustzijn

GDO is een bestuurlijk en NME-netwerk dat duurzame ontwikkeling dicht bij huis en op lokaal niveau mogelijk wil maken in samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het regent vaker en harder in ons land en we kennen langere warme en droge periodes. Dat vraagt om concrete acties, ook van bewoners. Kinderboerderijen ontvangen vele tienduizenden bezoekers per jaar en zijn daarmee ideale leerplekken om bezoekers, jong en oud, waterbewust te maken.  Het GDO heeft een handreiking geschreven  'Alle kinderboerderijen en bezoekers klimaatbestendig en waterbewust' die vol zit met praktische tips en daarom het afgelopen voorjaar met veel enthousiasme is ontvangen. Tips die ook toe te passen zijn in tuinen of grote verharde locaties zoals bedrijventerreinen.

"Juist kleinschalige maatregelen in tuinen van bewoners zijn ook nodig om de doelstellingen om voldoende water te kunnen bergen, op tijd te kunnen realiseren", aldus Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, bij de officiële overhandiging.

Iedereen is waterbeheerder

Het ministerie van I&M (de Watercoalitie) en GDO hebben samen een vervolgtraject ontwikkeld rond watereducatie. De gedachte "iedereen is waterbeheerder" willen we graag op meer plaatsen stimuleren. Dat is mogelijk door de samenwerking tussen gemeente, waterschap, drinkwaterbedrijf, onderwijs, bewoners- en stadslandbouwinitiatieven, natuur- en milieueducatie-centra, kinderboerderijen, hoveniers en diverse andere bedrijven. Dit proces helpen we graag verder. Het kan ook een bijdrage leveren aan het proces van klimaatadaptatie in de openbare ruimte. Waterschap Limburg geeft hieraan op verschillende manieren vorm. Onder meer in Sittard-Geleen met het waterafkoppelingsproject. Daarom organiseren we met Waterschap Limburg, CNME De Rollen in Sittard-Geleen en CNME Maastricht en het GDO Netwerk in Zuid-Limburg op 15 juni een bijeenkomst waar inspiratie en praktische perspectieven gekoppeld worden. Iedereen is welkom om de inspiratiesessie bij te wonen.

Programma

15.00u    Ontvangst met koffie, thee
15.15u    Welkom
15.20u    Waarom is inspiratie nodig, wat is het gezamenlijk belang van educatie?
15.30u    Pitches van Joke Kersten, heemraad Waterschap Limburg, wethouder Ruud Guyt van Sittard-Geleen en vanuit het CNME
15.45u    Watereducatie geconcretiseerd: basis voor coalitievorming - Anneke van Veen, waterambassadeur GDO over praktijkervaring uit Gouda en Zevenbergen
16.15u    Rollen en mogelijkheden om samen te werken, interactieve verkenning
16.50u    Afsluiting met overzicht om dingen te gaan doen
17.15u    Drinks

De bijeenkomst vindt plaats op kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1, 5912 PP in Venlo. Aanmelden.

Meer informatie over het programma en aanmelden voor 15 juni.