Creatieve denkkracht gezocht: Wat doen we met regenwater in de stad?

Gepubliceerd op 13 april 2017 (om 9:58)

auto_ondergelopen_straat (Breedbeeld)

Circular Art Lab Limburg (CALL), een nieuw initiatief van Museum van Bommel en de gemeente Venlo, nodigt ontwerpers en kunstenaars uit om na te denken over de waterkringloop van de stad. Waterschap Limburg, die de onderzoeksvraag bij CALL neerlegde, is daarbij vooral benieuwd hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van regenwater. Ontwerpers en kunstenaars kunnen zich tot 5 mei aanmelden voor deelname.

Waterkringloop

De waterkringloop in onze steden is zo ingericht dat drinkwater uit de kraan komt en afvalwater wegstroomt via het riool. Het zuiveren van zowel drinkwater als afvalwater kost veel energie en vormt een flinke belasting voor het milieu. Regenwater speelt vaak nog een beperkte rol in de waterkringloop van steden. Op veel plekken stroomt regenwater direct het riool in: de regenafvoer van gebouwen is op de riolering aangesloten en op straten en pleinen heeft water vaak geen kans in de grond te trekken. Tegelijkertijd doen we een enorm beroep op gezuiverd drinkwater. We gebruiken het om te wassen en te koken, de tuin mee te besproeien en het toilet door te spoelen. De klimaatverandering zorgt er bovendien voor dat het vaak harder regent en er tegelijkertijd meer droge perioden zijn.

Call#1

Waterschap Limburg wil de waterkringloop optimaliseren en vraagt ontwerpers en kunstenaars om hierover mee te denken. Hoe zouden we in de waterkringloop van steden beter gebruik kunnen maken van regenwater? Welke mogelijkheden zijn voor te stellen voor het opvangen en opslaan ervan? Hoe zou regenwater ons gebruik van gezuiverd drinkwater kunnen beperken? Of beter nog: hoe zouden we met behulp van regenwater de waterstroom zo in kunnen richten dat waterzuivering overbodig is, of water uit de stad zelfs schoner is dan dat in de omgeving en we met ons afvalwater het milieu versterken?

Oproep voor kunstenaars en designers

Wil jij je als ontwerper of kunstenaar over dit vraagstuk buigen en een bijdrage leveren? Meld je dan vóór 5 mei aan via call@vanbommelvandam.nl. Het museum nodigt drie tot vijf inzenders uit om een voorstel uit te werken. Hiervoor is een honorarium beschikbaar. Op maandag 24 april vindt een inspiratieochtend plaats waarbij een aantal experts vertellen over de achtergrond van de vraag en extra informatie aanreiken. Interesse? Meld je aan via het genoemde e-mailadres.

Circular Art Lab Limburg

CALL richt zich op opgaven die te maken hebben met circulariteit en Cradle to cradle. Het is een initiatief van Museum van Bommel van Dam en de gemeente Venlo. Voor meer informatie zie: www.vanbommelvandam.nl/call.

Bron: Persbericht Museum van Bommel van Dam en gemeente Venlo