Dassen hebben verstoring burcht overleefd

Gepubliceerd op 16 maart 2017

dassenburcht

De dassen van de verstoorde dassenburcht in Gronsveld hebben het incident overleefd. Er zijn dassensporen en activiteiten gevonden rond de burcht. Waterschap Limburg heeft in overleg met ecologen van de Provincie Limburg, na het incident,  het terrein zo goed mogelijk hersteld. Ook heeft het waterschap een raster om de burcht geplaatst, om verstoring in de toekomst te voorkomen.

Half februari heeft Waterschap Limburg onbedoeld een dassenburcht verstoord in de buurt van Gronsveld. Het waterschap was hier struiken aan het snoeien langs een greppel. Omdat bijna alle struiken zijn gerooid, blijft er geen dekking voor de dassen over. Ook zijn er onderhoudsmachines over de ingangen van de burcht gereden. Het waterschap heeft de werkzaamheden direct stopgezet toen duidelijk werd dat er sprake was van een dassenburcht

Werkwijze

Waterschap Limburg maakt bij het uitvoeren van onderhoud vooraf altijd eerst een opname van de situatie. Eventuele bijzonderheden worden dan genoteerd, zodat hiermee rekening  wordt gehouden. Als er een dassenburcht wordt gevonden, gaat het waterschap omzichtig te werk. Niet alleen de das, maar ook de burcht is beschermd. Er wordt dan ruime afstand gehouden tot de burcht, het werk wordt in delen uitgevoerd en er wordt handmatig gewerkt. Dit staat omschreven in de ‘gedragscode waterschappen’, waar Waterschap Limburg mee werkt.

Herstel burcht

De dassenburcht in Gronsveld is bij de opname niet ontdekt en ook bij de uitvoering van het werk heeft het waterschap de burcht niet herkend. Een dergelijke misser heeft het waterschap niet eerder gemaakt. De alertheid van de medewerkers in het veld is door het incident aangescherpt. In overleg met ecologen van de Provincie Limburg is na het incident het terrein zo goed mogelijk hersteld. De holen zijn netjes vrijgemaakt van snoeiafval en rond de ingangen zijn takken gelegd om de dassen dekking te geven. Het waterschap heeft ook een raster om de burcht geplaatst, zodat in de toekomst niemand per abuis over de burcht kan rijden.