Breuk persleiding Swolgen gerepareerd

Gepubliceerd op 15 maart 2017

swolgen calamiteit 2

Vanochtend is Waterschapsbedrijf Limburg gestart met de reparatie van de breuk in de persleiding in Swolgen. De reparatie is voorspoedig verlopen en de werkzaamheden zijn afgerond. Inmiddels zijn alle gemalen weer in werking en zijn de transporten van het rioolwater beëindigd.

Breuk persleiding

Er was een breuk ontstaan in een rioolpersleiding in een landbouwperceel aan de Donkerhoek in Swolgen. Rioolwater stroomde over het landbouwperceel in de Van Smallenbroeklossing. Om verdere uitstroming van rioolwater te voorkomen, heeft Waterschapsbedrijf Limburg gisteren meerdere gemalen stilgezet en werd rioolwater tijdelijk afgevoerd met tankauto’s.

Vervuiling

Vanochtend heeft Waterschap Limburg een visuele inspectie uitgevoerd bij de Van Smallenbroeklossing. Er is geen ecologische schade aangetroffen. Als de grond voldoende droog is, neemt Waterschapbedrijf Limburg enkele grondmonsters van het ondergelopen veld, zodat de mate van vervuiling van de grond kan worden bepaald.

swolgen calamiteit 3