Breuk in rioolpersleiding Swolgen

Gepubliceerd op 14 maart 2017

calamiteit swolgen 2

Er is een breuk ontstaan in een rioolpersleiding in een landbouwperceel aan de Donkerhoek in Swolgen. Rioolwater liep over het landbouwperceel richting de Van Smallenbroeklossing. Deze komt uit in de Groote Molenbeek.  Medewerkers van Waterschap Limburg en van Waterschapsbedrijf Limburg hebben ter plekke de situatie bekeken en eerste maatregelen genomen.

Afvoer rioolwater

Om verdere uitstroming van rioolwater te voorkomen, zijn meerdere gemalen stilgezet.  Het waterschapsbedrijf  gaat vanavond, vannacht en morgen tankauto’s inzetten om het rioolwater uit het gebied af te voeren.  Bewoners worden via bewonersbrieven hierover geïnformeerd. Morgen wordt begonnen met het herstel van de breuk.

Waterkwaliteit

Waterschap Limburg heeft het zuurstofgehalte gemeten in de Van Smallenbroeklossing. Het zuurstofgehalte is weliswaar te laag, maar de vervuiling blijkt mee te vallen en de schade aan de ecologie is beperkt. De laatste stuw voor de Groote Molenbeek, die uit voorzorg was hoog gezet, is weer gestreken, hierdoor kan water van de lossing weer in de Groote Molenbeek stromen. Hier vindt voldoende menging plaats, zodat de verlaagde zuurstofgraad geen probleem meer is.

Omwonenden kunnen gewoon gebruik blijven maken van het toilet en/of andere sanitaire voorzieningen.