Peil Roer tijdelijk verlaagd voor onderhoud

Gepubliceerd op 17 februari 2017

waterstanden app -XPRO9585

Aanstaande maandag en dinsdag voert Waterschap Limburg onderhoudswerkzaamheden uit aan de losschuif van de vistrap bij de ECI centrale in Roermond. De werkzaamheden zijn nodig, zodat de losschuif zijn werk blijft doen.

Verlaging
Om het onderhoud goed uit te kunnen voeren, verlaagt het waterschap het peil in de Roer tijdelijk van maandag 20 februari 17:00 uur tot dinsdag 21 februari 17:00 uur. Het peil wordt zichtbaar lager. Verder verlaagt het waterschap de stuw Hoge Bat bij het politiebureau en stuw Groot Hellegat, zodat het water merendeels wordt afgevoerd via de Hambeek.

Monitoring
Waterschap Limburg houdt tijdens de werkzaamheden het waterpeil van de Roer nauwlettend in de gaten. Zo kunnen we direct ingrijpen als dat nodig is. Het waterpeil van de Roer en Hambeek kunt u ook zelf controleren op www.waterstandlimburg.nl. Voor vragen kunt u terecht bij het waterschap, tel. 046-4205700.