Gezamenlijke aanpak Eckeltsebeek tegen wateroverlast

Gepubliceerd op 8 februari 2017

170208 Start onderhoud Eckeltsebeek

Vandaag stonden de LLTB, betrokken agrariërs, de gemeente Bergen en Waterschap Limburg samen aan de Eckeltsebeek in Afferden voor de start van het groot onderhoud van deze beek.

De eerste beek die het waterschap samen met betrokkenen oppakt voor analyse, groot onderhoud en structurele maatregelen. Een flink aantal Limburgse beken wordt de komende periode meer klimaatrobuust ingericht, zodat deze bij extreme regenval sneller water kunnen afvoeren of veilig kunnen bergen en bij extreme droogte water kunnen vasthouden.

Wateroverlastknelpunten

Tijdens de extreme regenval in juni 2016 leden agrarische ondernemers in Afferden flinke schade, omdat de beek de hoeveelheid water niet kon verwerken. Een werkgroep van 10 agrariërs maakten zelf een analyse van de wateroverlastknelpunten. De belangrijkste conclusie is dat deze heringerichte beek niet zijn toegezegde afvoer behaald door met name de stuwing van het grondwater en niet toereikend onderhoud. Eigenaar Loon- en grondverzetbedrijf John van Lin: “Er hebben allerlei ingrepen plaatsgevonden in het landschap, zoals herinrichting beek, peilopzet Maas, verhoging peil Reindersmeer. Dit en het feit dat er te weinig afstemming is met onze Duitse buren, die hun beken wel volledig maaien, maakt dat er weinig inzicht is over de gevolgen ervan voor het grondwaterpeil en de waterafvoer van de beek. Het water kan niet meer weg. Gronden waar ik 10 jaar terug nog gemakkelijk in april op kon, zijn nu vaak te nat.”

Beekgemeenschappen

“We gaan meer met de betrokkenen samenwerken, nu tijdelijk voor het oplossen van de wateroverlastknelpunten, maar zeker ook meer structureel. We willen gemeenschappen vormen rond beken van mensen en organisaties die er belang bij hebben. En regelmatig met hen in gesprek. We gaan onze slogan ‘Met de omgeving, voor de omgeving’ waar maken”, zegt portefeuillehouder Watersysteem Har Frenken. “Ik vind de aanpak van de agrariërs in dit Maasduinengebied een mooi voorbeeld voor anderen; met name hun grote betrokkenheid en de door hen zelf verrichte werkzaamheden. Als waterschap kunnen we het water niet alleen managen, dat moeten we samen doen.”

Schouw en beekwachten

De eerste acties, die de Eckeltsebeekgemeenschap heeft opgepakt is een gezamenlijke schouw met het waterschap. Een soort van 0-meting over het beheer en onderhoud van de beek. Verder zijn de betrokken agrariërs benoemd tot beekwachten. Elke beekwacht houdt zijn stuk van de beek in het oog en signaleert als er iets aan de hand is. Het is een pilot. Er wordt gezamenlijk geëvalueerd over deze aanpak.

Introductie Hidde Bos, jeugdbestuurder van Waterschap Limburg

Hidde Bos (15) uit Sevenum is de nieuwe jeugdbestuurder van Waterschap Limburg. Vandaag liep hij een dag mee met dijkgraaf Patrick van der Broeck. Hij maakt kennis met het werk van het waterschap en de werkzaamheden van een dijkgraaf. Ook hij kreeg bij de Eckeltsebeek een schop in zijn hand om het onderhoud van de beek aan te pakken.
Hidde zit in 3 VWO op het Dendron College in Horst. Hij volgt Tijn Derks en Jonathan Felix op, die jeugdbestuurder waren van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. Hidde is de ‘jongerenambassadeur’ van Waterschap Limburg. Hij wordt betrokken bij activiteiten van het waterschap en denkt mee over het betrekken van jongeren bij het werk van het waterschap. Alle jeugdbestuurders van de Nederlandse waterschappen samen vormen het Nationale Jeugdwaterschap: een landelijk platform dat jongeren de kans geeft met elkaar van gedachten te wisselen en mee te denken over het waterbeheer in Nederland.
Meer informatie op www.jeugdwaterschap.nl

170208 Hidde jeugdbestuurder