Waterschap neemt maatregelen wegens beschadigde stuw bij Grave

Gepubliceerd op 2 januari 2017

hoogwatercheck (Breedbeeld)

De stuw in de Maas bij Grave is donderdagavond 29 december 19.30 uur door een aanvaring beschadigd. Hierdoor zakte het waterpeil in de Maas, hetgeen ook weer gevolgen had voor het waterpeil van diverse andere watergangen en plassen, zoals de Mookerplas.

Maatregelen Mookerplas

Om te voorkomen dat het waterpeil in de Mookerplas onder de vastgestelde norm zakt, hebben medewerkers van Waterschap Limburg schotten geplaatst. Hierover zijn in het verleden afspraken gemaakt met de het Recreatieschap, die verantwoordelijk zijn voor het waterpeil in deze plas. Na het plaatsen van de schotten bleek dat er nog kleine hoeveelheden water door deze tijdelijke dam sijpelt. Het waterpeil in de plas wordt daardoor nauwelijks beïnvloed, maar om dit goed te monitoren wordt er een peilbuis en peilschaal geplaatst die dagelijks gecontroleerd worden.

Waterkeringen

Het lage waterpeil in de Maas heeft kan ook gevolgen hebben voor de Maasdijken. Zo kan het gebeuren dat door uitstromend grondwater delen van de waterkeringen uitspoelen. De komende dagen worden alle waterkeringen in het betroffen Maastraject en Niers  dagelijks gecontroleerd.

Ook overlegt het waterschap met Rijkswaterstaat, gemeente en recreatieschap of andere maatregelen uitgevoerd moeten en kunnen worden.

Voor meer informatie over de gevolgen van de aanvaring en de daling van het waterpeil kunt u terecht bij Rijkswaterstaat of uw eigen gemeente. Op de pagina Aanvaring stuwcomplex Grave op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.