Waterschap Limburg en nieuw bestuur van start

Gepubliceerd op 2 januari 2017

eerste ab vergadering

Iets na enen vandaag heeft het nieuwe bestuur van Waterschap Limburg haar secretaris/directeur en het nieuwe dagelijks bestuur benoemd. Ook werd het besluit genomen om de voordracht van Patrick van der Broeck als nieuwe dijkgraaf over te nemen. Van der Broeck werd eerder al benoemd tot waarnemend voorzitter en met het besluit van vandaag wordt hij binnenkort ook formeel tot dijkgraaf benoemd door de Kroon. “Nu zijn we echt van start en dat voelt goed. De afgelopen dagen is er ontzettend hard gewerkt om alles achter de schermen fusieklaar te maken en nu kunnen we aan de slag met alle ambities die we hebben bij het Waterschap. Ik heb er zin in!” aldus Patrick van der Broeck, dijkgraaf van het kersverse Waterschap Limburg.

Tijdens de bijzondere vergadering in Roermond zijn, naast de benoeming van de bestuursleden, ook alle regels en beleidsmaatregelen van het nieuwe waterschap bekrachtigd. Op 9 december 2016 heeft het dagelijks bestuur haar bestuursprogramma 2017-2019 al gepresenteerd, de komende weken wordt dit concreter uitgewerkt en afgestemd.

Waterbeheer aanpassen aan klimaatverandering

Het nieuwe bestuur wil voortvarend aan de slag met de actualisatie van het peilbeheer in beken en het juiste peil voor land- en tuinbouw, bedrijven, natuur en inwoners. Daarnaast wordt ingezet op maximale veiligheid voor de bebouwde gebieden. De uitvoeringsprogramma’s gericht op het tegengaan van wateroverlast door klimaatverandering krijgen deze bestuursperiode prioriteit. Ook wil het bestuur een gezonde leefomgeving realiseren door het verbeteren van de waterkwaliteit. Aanpakken van de vervuiling aan de bron staat centraal. Dit alles onder het motto ‘voor de omgeving, met de omgeving’, wat inhoudt dat het nieuwe waterschap haar besluitvorming intensief wil afstemmen met haar inwoners.

Directie Waterschap Limburg

Secretaris/directeur Henk Mensink presenteerde direct na de vergadering ook zijn directieteam: Marlies Leenders (Bestuur en Organisatie), Erik Keulers (Waterkeringen) en Jelle Roorda (Watersysteem- en keten) vormen per 1 januari samen met Henk de nieuwe directie. “Samen met de collega’s én met onze omgeving zetten wij onze schouders er onder om van Waterschap Limburg en de taken waar we voor staan een succes te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen”, aldus de nieuwe secretaris/directeur.