Nog even en we zijn Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 22 december 2016

WL LOGO voor gebruik website rgb

Op 1 januari aanstaande gaat Waterschap Limburg van start. Dit nieuwe waterschap ontstaat na de fusie van de Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei.
Onze nieuwe slogan ‘met de omgeving, voor de omgeving’ is een belofte namens het voltallige waterschapsbestuur en medewerkers. Waterschap Limburg richt zich op intensieve samenwerking en verbinding met inwoners, bedrijven, land- en tuinbouw, gemeenten en natuur- en terreinbeheerders. We gaan in 2017 graag met u in gesprek over waterbeheer en de opgaven die er liggen in de zorg om droge voeten, veilige dijken en voldoende schoon water in Limburg.

De fusie leidt tot aanpassing van een aantal zaken en daarover informeren we u via deze brief.

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

In de week tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. Vanaf 2 januari, 12.00 uur staan we weer voor u klaar. Mocht in de tussentijd onze inzet nodig zijn, dan staan we natuurlijk paraat. Meldingen van calamiteiten, ongewone voorvallen of incidenten kunnen worden gedaan via Meldpunt Water: 0800 – 0341.

Voorlopige contactgegevens

Waterschap Limburg hanteert vanaf 2 januari als tijdelijk postadres:

Waterschap Limburg
Postbus 185
6130 AD Sittard

Voorlopig werken we nog vanaf de vertrouwde locaties in Sittard, Blerick, Horst en Nederweert.

Ook telefonisch blijven we voorlopig bereikbaar via de bestaande nummers: 046 420 5700 in Sittard en 077 389 1111 in Blerick.
De mobiele telefoonnummers van medewerkers en bestuursleden blijven eveneens ongewijzigd.
Buiten kantooruren kunnen watergerelateerde incidenten of meldingen worden doorgegeven aan Meldpunt Water, via telefoon 0800-0341.

Vanaf september 2017 wordt onze standplaats Roermond. Ook veranderen dan een deel van de contactgegevens. Daar informeren we u te zijner tijd uiteraard nog over.

Nieuwe start op 2 januari: u bent van harte welkom!

Op 2 januari vergadert het nieuwe bestuur van Waterschap Limburg. Tijdens deze vergadering worden het algemeen en dagelijks bestuur, de nieuwe dijkgraaf en de nieuwe secretaris/directeur formeel benoemd. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. De vergadering vindt plaats vanaf 13.00 uur in ons toekomstig pand te Roermond: Maria Theresialaan 99.

We wensen u bij deze fijne feestdagen en een goede start van 2017. Graag tot ziens!