Henk Mensink nieuwe secretaris-directeur van Waterschap Limburg

Gepubliceerd op 13 september 2016

lavender

Henk Mensink wordt de secretaris-directeur van het nieuwe Waterschap Limburg. De algemeen besturen van de twee Limburgse waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben dit vandaag unaniem besloten. De benoeming tot secretaris-directeur bij Waterschap Limburg gaat in op 1 januari 2017, de startdatum van het nieuwe waterschap. Vooruitlopend op de formele benoeming gaat Henk Mensink al aan de slag vanaf 16 november aanstaande.

Henk Mensink (57 jaar, Panningen) heeft een brede ervaring in het openbaar bestuur. Momenteel is hij secretaris-directeur van de gemeente Peel en Maas, een functie die hij sinds 2008 bekleedt. Daarnaast is hij sinds september 2015 secretaris-directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, een samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten op het gebied van jeugdzorg, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor was Henk Mensink onder andere directeur Middelen van gemeente Eindhoven en directeur Openbaar Vervoer van provincie Noord-Brabant.

Henk Mensink ziet uit naar zijn nieuwe functie. “Er ligt een aansprekende opgave voor Waterschap Limburg: met partners en inwoners vorm geven aan een duurzame waterhuishouding in onze provincie. Samen met bestuur en medewerkers werk ik daar graag aan mee. We bouwen verder aan een omgevingsgericht en resultaatgedreven waterschap, dat midden in de samenleving staat. Ik ga daar met volle inzet voor.”

Henk Mensink

Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas: “Na een zorgvuldige selectieprocedure kwam hij unaniem als beste kandidaat naar voren. De selectiecommissie bestempelt hem in het advies als authentiek, communicatief sterk, omgevingsbewust en resultaatgericht. Hij hecht grote waarde aan samenwerken en heeft veel ervaring met fusie- en veranderingsprocessen en het bouwen aan een nieuwe organisatie met een nieuwe cultuur. Wij hebben er alle vertrouwen in dat Henk Mensink de functie van secretaris-directeur met veel enthousiasme, gedrevenheid en succes zal vervullen.”

De benoeming is ‘voorlopig’ omdat het algemeen bestuur van het nieuw te vormen Waterschap Limburg de benoeming nog formeel moet bekrachtigen tijdens de eerste vergadering van het nieuwe waterschap begin januari 2017. Een selectiecommissie (vanuit de beide dagelijks besturen) en vertrouwenscommissie (namens beide algemeen besturen) waren unaniem in hun keuze voor Henk Mensink. Er waren 52 sollicitanten. Ook een adviescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de beide ondernemingsraden en managementteams heeft met kandidaten gesproken en over de benoeming positief geadviseerd.

De secretaris-directeur is:

- secretaris en eerste adviseur van het algemeen en dagelijks bestuur en de voorzitter/dijkgraaf,

- als directeur hiërarchisch eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, en

- WOR-bestuurder volgens de Wet op de ondernemingsraden.

Per 1 januari 2017 fuseren Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei tot Waterschap Limburg.