Waterschap streeft naar duurzaam en toekomstbestendig watersysteem Latbeek

Gepubliceerd op 6 juni 2024

Website breedbeeld banner_Latbeek (Breedbeeld)

Het gemaal in watergang Latbeek is aan vervanging toe. Hierbij wordt gekeken naar verduurzaming en nieuwe technieken. Aanvullend wil het waterschap groot onderhoud verrichten aan het tracé benedenstrooms van het gemaal, om in de toekomst regulier onderhoud efficiënter uit te kunnen voeren. De omgeving kan meedenken over het schetsontwerp.

Binnen de gemeente Venlo, bij het dorp Velden, ligt watergang Latbeek. Deze stroomt van de oostkant van de buurtschap Hasselderheide, door de wijk heen, richting de Maas. Aan de oostzijde van dit buurtschap staat het gelijknamige gemaal.

Het gemaal ‘Hasselderheide’ is sterk verouderd en dringend toe aan vervanging voor een nieuw gemaal. Ook in het tracé van watergang Latbeek, benedenstrooms van het gemaal, wil het waterschap groot onderhoud verrichten. Dit om uiteindelijk het reguliere onderhoud efficiënter uit te kunnen voeren. Zo werkt het waterschap aan een klimaat- en toekomstbestendig watersysteem, wat goed onderhouden kan worden.

Mogelijke maatregelen

Het bestaande gemaal moet plaats maken voor een nieuw duurzamer gemaal. Dit levert meteen een bijdrage aan het verminderen van onderhoudskosten. Met het nieuwe gemaal kan het waterpeil beter gereguleerd worden en ingespeeld worden op zowel natte als droge periodes. Een stuk verder benedenstrooms van het gemaal wil het waterschap groot onderhoud uitvoeren. Op verschillende plekken wil het waterschap duikers vervangen en het bestaande profiel opschonen.

Blik vooruit

Op dit moment werkt het waterschap samen met een ingenieursbureau om het schetsontwerp verder te verfijnen tot een definitief ontwerp. Om tot een goed definitief ontwerp te komen, betrekken we graag de omgeving bij de nadere uitwerking. Vragen, opmerkingen of ideeën die een aanvulling of van toepassing kunnen zijn op het project kan men doorgeven aan de omgevingsmanager. Het definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het waterschap en komt na vaststelling formeel ter inzage te liggen.

Meer informatie

Alle actuele informatie en achtergronddocumenten over het project zijn terug te vinden op de projectpagina via de website van Waterschap Limburg.