Herinrichting Huilbeek


Inleiding

In 2022 gaan we de Huilbeek anders inrichten. We pakken de beek in drie delen aan waarbij we verschillende doelen dienen.

Projectdoel

Deel 1: Maasmonding – de vernieuwde dijk
Klimaatrobuustere natuurlijke beek

Vanaf de dijk tot aan de Maas gaan we de Huilbeek natuurlijker inrichten. We zorgen voor meer schaduw in de beek, schoner water, bochten in de beek en betere zwemroutes voor vissen. Hierdoor geven we planten en dieren in en om de beek een betere leefomgeving e wordt visoptrek vanuit de Maas mogelijk. Het waterpeil in de beek blijft zoveel mogelijk constant omdat er veel landbouw in het gebied is dat gebaat is bij een constant waterpeil.

De beek wordt ook klimaatrobuuster, omdat de beek ook meer ruimte krijgt, doordat we het talud gaan verflauwen. Dan kan de beek meer water afvoeren bij hevige neerslag en houdt de beek langer water vast in droge periodes. Ook leggen we onderhoudspaden aan langs de beek zodat de beek goed bereikbaar en zichtbaar blijft.

Deel 2: Groene buffer
Natuurlijke beek, schoner water en een robuuster rioleringssysteem

Samen met de gemeente Beesel gaan we direct achter de vernieuwde dijk aan de beekstraat een buffer aanleggen. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen. Zo voorkomen we wateroverlast in de omgeving. De buffer krijgt een natuurlijke uitstraling waar de Huilbeek doorheen zal stromen. Het grootste deel van de buffer staat dan meestal droog.

Deel 3: waterafvoer voor de ontwikkeling van het Beesels Broek en het behoud van de landbouw

Vanaf de Ruys van Splintersingel tot aan het einde van de Huilbeek, is de beek geen natuurbeek meer. De beek ligt daar voor het afvoeren van water uit het Beeselsbroek en de omliggende landbouwgrond. De beek moet hier verbreed worden zodat het meer water kan wegvoeren dat uit het Beesels Broek komt. Ook maken we de taluds van de beek minder steil zodat ze niet meer in storten en minder onderhoud nodig is.

(zie afbeelding bovenaan de pagina)

Wat gaan we doen?

 • Een deel van de beek slingerend en natuurlijker inrichten
 • Onderhoudspaden aanleggen
 • Een buffer aanleggen
 • Een deel van de beek verbreden.

Planning

de uitvoering staat gepland voor 2022.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
  logo_prov_limburg_gesubsidieerd_door_kleur[1]
 • Rijkswaterstaat
  IW_RW_Logo_online_ex_pos_nl witte achtergrond
 • Stichting Limburgs Landschap
 • Staatsbosbeheer
 • Gemeente Beesel

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.