Centrumplan Gulpen (gemeente Gulpen-Wittem)


Centrumplan Gulpen

De uitdaging

Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en te behouden investeert de gemeente Gulpen-Wittem in de openbare ruimte en voorzieningen.

De aanpak

De herinrichting van het centrum van Gulpen bestaat uit twee fasen. Waterschap Limburg draagt financieel bij aan fase 1, waarin de Looierstraat en de Gulp in Gulpen worden gereconstrueerd. Door vergroting van de doorvoercapaciteit van de Gulp in het centrum van Gulpen kan de aanleg van waterbergingscapaciteit stroomopwaarts worden voorkomen.

Meer informatie

Meer informatie over Water in Balans.
Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Meedenken over dit project?

Meer informatie over Water in Balans

WiB_logo_FC (Breedbeeld)

Waterklaar

Wil jij al meteen zelf aan de slag? Mogelijk kun je daarvoor een Waterklaar subsidie krijgen.