Gebiedsproject Meerssen


ondergelopen_winkelstraat

De uitdaging

In het centrum van Meerssen ervaren inwoners en ondernemers ernstige overlast bij hevige regenval, zoals in juni 2016. Het water dat van Ulestraten en het landelijke gebied bovenstrooms afkomt, is binnen een uur in het centrum van Meersen en zorgt daar voor overstromingen. Samen met de gemeente en andere betrokkenen gaan we aan de slag met het inventariseren en aanpakken van de knelpunten. Daarbij kijken we niet alleen naar de regenval uit het verleden, maar ook naar de gevolgen als er door verdergaande klimaatverandering nog meer en nog vaker regen valt.

De aanpak

Het hele proces gaat in nauwe afstemming en samenwerking met alle betrokkenen. Tijdens de eerste publieksbijeenkomst zijn we begonnen met een lege kaart. Samen met de gemeente, inwoners en andere betrokkenen hebben we de grootste knelpunten in kaart gebracht en zijn er mogelijke oplossingen aangedragen. Ook hebben we samen met gemeente en inwoners een aantal knelpunten in Meerssen bezocht.

Op 9 juli is het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger over regenwaterbuffers in de gemeente Meerssen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg. Het gaat om de aanleg van drie nieuwe en de vergroting van zeven bestaande regenwaterbuffers. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen. Met de realisatie van de nieuwe en de vergroting van de bestaande buffers realiseert het waterschap in deze eerste fase ongeveer 25% buffercapaciteit van de totale watersysteemopgave van 90.000 m3. Van donderdag 18 juli tot en met 29 augustus liggen het Ontwerpprojectplan Waterwet Meerssen Fase 1 en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de legger zes weken ter visie.

Meerssen is aangewezen als een van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.

Meedenken over dit project?

Meer informatie over Water in Balans

WIB logo

Waterklaar

Wil jij al meteen zelf aan de slag? Mogelijk kun je daarvoor een Waterklaar subsidie krijgen.