Dijkversterking Urmond


Inleiding

Urmond8

“Onze Maas, onze veiligheid”. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg, samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Elke plek, zoals bij Urmond, verdient een oplossing die past bij zijn omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook dat we keuzes maken. Want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger.

Wat gaan we doen?

De locatie Urmond is in twee gedeelten gesplitst. Urmond-Noord is in 2016 uitgevoerd door Consortium Grensmaas. De oevers zijn versterkt met stortsteen en er is een beperkte rivierverruiming gerealiseerd. Dat werk is mede op verzoek van Vlaanderen gedaan. De rivierverruiming en natuurontwikkeling in het zuidelijk deel staan in 2021 op het programma.

Bij Urmond voldoet de dijk op twee plaatsen niet aan het gewenste veiligheidsniveau: bij de kruising van de Beekstraat met de Urmonder Parallelweg én ten noorden van De Bath / Glaseriestraat. Daarom gaan we de dijk op deze plaatsen verbreden en verhogen. Ook de taluds maken we minder steil. De dijk ten noorden van De Bath / Glaseriestraat is smal en aan de dorpszijde is een ‘bergbezinkbassin’ gelegen. Hierdoor is er weinig ruimte voor een reguliere versterking met klei en wordt er een damwand aangebracht om een veilige dijk te realiseren.

Wie werken er aan Dijkversterking Urmond?

Aannemer Ploegam realiseert in opdracht van Waterschap Limburg dit dijkversterkingsproject.

Stand van zaken

De aannemer is inmiddels gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden.

Planning

De aannemer is inmiddels gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden en zal het project in 2019 officieel opleveren.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via dijkversterking@waterschaplimburg.nl   Of volg ons via Twitter, Facebook of Instagram. Heeft u vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Guido Toirkens via 088 – 88 90 100 of stuur een e-mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl

Projecten in uw gemeente

Dijkversterking in Limburg