Herinrichting Haelensebeek


Inleiding

Tussen Heythuyserweg en Nunhem werken we aan de Haelensebeek. We zorgen ervoor dat de beek weer kan slingeren, waardoor een natuurlijk landschap ontstaat waarin mens, water, dier en plant goed kunnen gedijen.

Over de Haelensebeek

De Haelensebeek ontstaat in de buurt van Grathem. Daar splitst de Uffelsebeek zich op in de Panheelderbeek en Haelensebeek. De Haelensebeek stroomt door Haelen en Nunhem en mondt uit vlakbij kasteelhoeve Ghoor in de Neerbeek.

Wat gaan we doen?

In de 20ste eeuw is de Haelensebeek gekanaliseerd. Dat houdt in dat de beek is rechtgetrokken, zodat deze meer water kon afvoeren. Het waterschap is nu bezig om de beek ecologisch te herstellen. Dat houdt in dat we de beek een natuurlijker verloop geven. We laten de beek weer slingeren en zorgen ervoor dat vissen vrij door de beek kunnen zwemmen. Zo ontstaat er een natuurlijk landschap met een grotere variatie aan plant- en diersoorten.

Een deel van de Haelensebeek, het traject Grathem – Heythuyserweg en een traject bij Nunhem, is in het verleden al opnieuw ingericht. Nu pakken we de resterende 4,6 kilometer op in het traject Heythuyserweg - Nunhem. We leggen op twee locaties vispassages aan: bij de stuw bij de Vogelmolen en bij de stuw ter hoogte van de Neerbeek nabij kasteelboederij Nyenghoor.

Planning

We voeren het project uit in twee fasen.

Fase 1 was het traject Heythuyserweg – Grote Kampweg (Vogelmolen)

Dit traject is afgerond, inclusief de aanleg van de vistrap bij de Vogelmolen. Bekijk hier het filmpje over de vistrap.

Fase 2: Grote Kampweg (Haelen) - Servaasweg (Nunhem)

Dit herinrichtingsproject is afgerond. Er resten nog enkele beplantingswerkzaamheden.

Vistrap bij de stuw in de Haelensebeek nabij Nyenghoor

Deze vispassage zit in het ontwerpstadium. Er is gekozen voor een innovatieve vistrap van de firma BAT uit Sittard. (Bureau Aangepaste Technologie).

Deze vistrap kenmerkt zich door een laag waterverbruik en toch eenvoudig passeerbaar voor de meeste vissoorten. Er wordt bij deze vistrap speciaal gelet op de soorten waarvoor deze trap erg belangrijk is en het jaargetijde dat de vistrap moet werken. Daartoe heeft het Waterschap Limburg extra ontwerpeisen opgesteld. Moet een vistrap altijd werken? En voor welke soorten dan bij deze beek? Is de vistrap goed te onderhouden?

In het waterloopkundige laboratorium van BAT kan het ontwerp van de vistrap nagebouwd en getest worden met vissoorten die in de Haelensebeek voorkomen. Zoals het er nu naar uitziet zal de vistrap in de werkplaats gebouwd kunnen worden en in delen naar de locatie worden gebracht en aangebracht.  In dit project werken kleinbedrijf en waterschap samen, op zoek naar een eenvoudige vistrap die voor vissen en andere dieren goed passeerbaar is, weinig onderhoud nodig heeft en een gunstig prijskaartje heeft.

Betrokkenen bij project

In dit project werkt het waterschap nauw samen met de gemeente Leudal en provincie Limburg.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hans van der Valk via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.