Herinrichting Kanjel en Gelei


Inleiding

De Kanjel en de Gelei zijn twee beken die door het Buitengebied Geul & Maas stromen. Deze beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Er is veel slib op de bodem van de beken en vijvers opgehoopt. Daardoor stroomt het  water minder goed door de beken.

foto 3a

Projectdoel

  • Zorgen voor voldoende water voor de kastelen in de Landgoederenzone
  • Het voorkomen van wateroverlast
  • Het herstellen van ecologische waarden

Wat gaan we doen?

In dit project verwijderen we het slib uit de beken en vijvers. We leggen drie nieuwe waterbuffers aan om vuilwateroverstorten uit het riool te verminderen. Hierdoor blijft het water schoner.  Ook leiden we een deel van de beken om, om het water beter tussen de beken en vijvers te verdelen.

Planning

Dit project wordt in 2022 uitgevoerd.

De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond

De aannemingscombinatie Janssen group en Den Ouden groep hebben voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het snoeien van de begroeiing langs de Kanjel en Gelei.

De komende weken gaan zij aan de slag met het verwijderen van slib uit de landgoederenvijvers.

De werkzaamheden starten in de derde week van januari bij villa Kanjel

Een kraan op een tijdelijke dam schept het slib uit de vijver. Daarna verplaatsen de aannemers het slib naar de Ankerkade met waterdichte vrachtwagens. Boten voeren vanaf daar het slib af. De aannemer verwacht dat deze werkzaamheden drie weken zullen duren.

In februari gaan de werkzaamheden verder in buitengebied Vaeshartelt

De vijver in dit gebied maken we  in twee delen schoon. Eerst verwijdert een kraan het slib aan de kant van de weg ‘Weert’. Tijdelijk is dan maar één rijstrook beschikbaar. Verkeersregelaars zorgen dan voor de verkeersveiligheid. Daarna maken we  de andere kant van de vijver schoon. Ook hier voeren we het slib af naar de Ankerkade.

Na de werkzaamheden in buitengebied Vaeshartelt, start het verwijderen van slib bij Villa Kruisdonk. Hier zijn nu de voorbereidende werkzaamheden bezig.

Betrokkenen bij project

Landgoedeigenaren, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen, Provincie Limburg, omwonenden en  belanghebbenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2016-2021.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl