Kabroeksebeek, duiker Horst


Inleiding

Waterschap Limburg werkte sinds oktober 2016 aan de duiker in de Kabroeksebeek in Horst. De duiker kon grotere pieken in de waterafvoer niet meer verwerken en dat veroorzaakte wateroverlast. Om dit op te lossen heeft het waterschap de dichte passage vervangen door een bredere, grotere en open constructie.

Over de Kabroeksebeek

De Kabroeksebeek ontspringt op de Oostrand van de Mariapeel bij de spoorlijn Venlo-Eindhoven. De beek stroomt door de dorpen America, Meterik en Horst en mondt na circa 10,5 kilometer uit in de Groote Molenbeek bij de A73. De Kabroeksebeek is een watergang met een trapeziumvormig profiel. De beek heeft een ecologische functie én zorgt voor afvoer van landbouw- en stedelijk water.

Wat hebben we gedaan ?

We hebben de duiker in Horst verwijderd en vervangen door een open constructie. De oude duiker was in de 50’er jaren aangelegd tijdens de ruilverkaveling bij de Lollebeek. Daarna zijn in het gebied steeds meer kassen en huizen gebouwd. De pieken in de afvoer zijn daardoor toegenomen. Deze oude duiker in Horst kon de piekafvoeren niet goed verwerken. Bij hevige neerslag zorgde dit voor wateroverlast, vooral bij de laag gelegen bebouwde percelen.

Bekijk de animatie van de nieuwe constructie.

Betrokkenen bij project

Gemeente Horst aan de Maas

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Hans van der Valk via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar info@waterschaplimburg.nl.