Lollebeek en Castenrayse Vennen


Inleiding

In 2021 gaat Waterschap Limburg verbeteringen aanbrengen aan de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. We pakken de Lollebeek ten westen van de A73 aan en bestrijden tegelijkertijd de verdroging van de Castenrayse Vennen. Het doel is om de Lollebeek over een lengte van ongeveer vier kilometer ecologisch te herstellen. Deze aanpak is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Maasgaard.

Lollebeek stuw oud Project Castenrayse Vennen

Projectdoel

Het doel is het realiseren van de water- en natuuropgaven tussen Horst en Castenray, met behoud van een duurzame positie van de rundveehouderij ten noorden van het projectgebied.

Wat gaan we doen?

 • We gaan de natte natuurparel ‘Castenrayse Vennen’ herstellen door het waterpeil van de Lollebeek licht te verhogen en het grondwater vast te houden;
 • De Schaatsven gaan we herinrichten (baggeren en vegetatie verwijderen);
 • De Lollebeek laten meanderen en herinrichten en de bestaande Lollebeek voor een deel dempen;
 • We verwijderen bestaande stuwen in de Lollebeek, zodat vissen weer vrij door de beek kunnen zwemmen;
 • Drie voordes en stapstenen aanbrengen voor passage van de Lollebeek;
 • Het realiseren van een cascade voor de overgang van de omgelegde Lollebeek naar de bestaande loop van de Lollebeek;
 • De Kastenraayse Loop omleggen en herprofileren;
 • Een deel van de Kastenraayse Loop of hierop afwaterende watergangen dempen;
 • Het realiseren van de verbinding Gortmeule-Diepeleng;
 • De Diepeleng verleggen ten behoeve van de bochtafsnijding;
 • Duikers aanbrengen voor passage van de beekloop;
 • Realiseren van het ecologisch herstelproject Nieuwe Natuur;
 • Recreatieve routes door het beekdal aanleggen;
 • Een eiland, fundering en toegang tot het Schaatsven herstellen en het plaatsen van bebording;
 • Een half verhard wandelpad aanleggen vanaf de Rietweg naar de vlonder met toegang tot het eiland.

Planning

De uitvoering voor dit project is gepland voor eind 2021.

Betrokkenen bij project

 • Provincie Limburg
 • Gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas
 • Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB)
 • Staatsbosbeheer
 • Uitvoeringsprogramma Maasgaard

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Lara Savelkoul.
Dit kan via +31 6 1900 0280 of l.savelkoul@waterschaplimburg.nl.
Lara Savelkoul1