Maatregelen wateroverlast Roer


Inleiding

Het Waterschap Limburg treft samen met de gemeente Roerdalen op diverse locaties binnen de gemeente maatregelen om wateroverlast, als gevolg van hoogwater Roer, te verminderen.

Projectdoel

  • Verminderen van wateroverlast voor bewoners en bedrijven langs de Roer

Wat gaan we doen?

  • In 2017 is de dijk langs de Koebroekweg in Vlodrop aangelegd om wateroverlast ter hoogte van het kerkhof en enkele woningen te voorkomen
  • In 2018/2019 is de uitvoering gepland van:
    • Aanbrengen afsluiters in Broekbeek Vlodrop en Holsterbeek Sint Odiliënberg;
    • Aanbrengen extra duiker met terugslagklep in Melickerleigraaf Melick;
    • Aanbrengen put met afsluiter in riool t.h.v. Heinsbergerweg Zuid Melick en Broekweg Herkenbosch.
  • Mogelijk volgen na 2019 nog enkele voorzieningen. Dit is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gronden.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland voor 2018/2019.

Betrokkenen bij project

Gemeenten Roerdalen en Roermond, bewoners langs de Roer.

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Wil Coenen via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl