Vispassage Wittemermolen Wittem


Inleiding

Ter hoogte van het verdeelwerk Wittemermolen bevindt zich een knelpunt t.a.v. de mogelijkheden voor de visoptrek. Tevens zijn de aanwezige kunstwerken zwaar verouderd waardoor niet tijdig ingegrepen kan worden bij verhoogde afvoeren en wateroverlast kan ontstaan benedenstrooms in de molentak.

Het  Waterschap Limburg is voornemens een visoptrekvoorziening ter plaatse van het verdeelwerk Wittemermolen aan te leggen waarbij de watertoevoer naar de Wittemermolen volledig geautomatiseerd wordt. Aanleg van de geautomatiseerde kunstwerken zal mogelijke wateroverlast benedenstrooms in Wittem tot een minimum beperken.

Projectdoel

  • Het opheffen van het vismigratieknelpunt in de Selzerbeek bij Partij
  • Invulling geven aan de natuurfunctie van de beek zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water

Wat gaan we doen?

De Wittemermolen inclusief het bovenstrooms gelegen verdeelwerk vormen een vismigratieknelpunt in de Selzerbeek bij Partij. Ter hoogte van het verdeelwerk wordt een nieuwe vispassage conform de nieuwste inzichten op het gebied van vispassages en vismigratie aangelegd. Hierdoor worden het bovenstroomse en benedenstroomse beekdeel met elkaar verbonden en kunnen migrerende vissen het verdeelwerk passeren. Hierdoor wordt het leefgebied van deze vissen vergroot en kan de populatie toenemen.

Planning

De werkzaamheden van dit project zijn inmiddels afgerond.

Betrokkenen bij project

Gemeente Gulpen-Wittem, Stichting Het Limburgs Landschap en Provincie Limburg, omwonenden en belanghebbenden.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Limburg vanuit het partnercontract 2013-2019.

Logo Prov Limburg gesubsidieerd door (kleur)

Meer informatie

Ontvangt u al de nieuwsbrief van het waterschap? Zo niet, meld u dan aan voor de nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.  Of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Marcel Rouwette via 088 – 88 90 100 of mail naar info@waterschaplimburg.nl