Nieuwe regels voor zonering en emissiereductie

Gepubliceerd op 15 december 2017

Afbeelding21

De kwaliteit van Limburgse wateren is onder de maat, zo blijkt uit een kwaliteitsrapportage van het waterschap. Onder meer daarom gaan er voor agrariërs nieuwe regels gelden voor zonering en emissiereductie om de waterkwaliteit te verbeteren.  Deze regels komen vast te liggen in het gewijzigde Activiteitenbesluit, dat per 1 januari 2018 in werking treedt.

Teeltvrije zones: minimale zone voortaan 50 cm

De minimale breedte van de teeltvrije zone gaat van 25 cm naar 50 cm. Dit heeft vooral gevolgen voor de teelt van granen en graszaden.

Mest- en spuitvrije zone: voortaan ook 50 cm

De mest- en spuitvrije zone is gelijk aan de teeltvrije zone. Dat betekent dat op deze zones niet mag worden bemest. Ook mogen geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden. Dit geldt ook voor grasland.

Driftreductie open teelt

Voortaan geldt voor het gehele perceel een driftreductie van tenminste 75% bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt. Dit voorkomt verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Voorheen gold de driftreductie alleen voor de eerste veertien meter grenzend aan oppervlaktewater.

Meer weten?

Regels over agrarische bedrijfsvoering