Informatieavonden dijkversterkingen en dijkverleggingen Limburg

Gepubliceerd op 13 september 2017

Nieuw Bergen1_Rein Dupont

Waterschap Limburg organiseert in september en november 2017 op meerdere locaties in Noord- en Midden-Limburg informatieavonden over de dijkversterkings- en dijkverleggingsprojecten. Inwoners van Noord- en Midden-Limburg en andere belanghebbenden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn.

Opnieuw spreekt Waterschap Limburg op 11 informatieavonden met de omgeving over de plannen om dijken in Limburg te versterken. Eerder werden in januari en februari soortgelijke avonden gehouden. Toen om nut en noodzaak van de dijkversterkingen toe te lichten en eerste oplossingsrichtingen met de omgeving te delen. Tijdens de komende avonden licht het waterschap toe welke oplossingsrichtingen verder zijn uitgewerkt en worden voorgelegd aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van betrokken gemeenten, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

Bestuurder Rein Dupont: “De aanwezigheid van de mensen en de vele reacties in januari en februari waren overweldigend. Het waterschap is met deze reacties aan de slag gegaan en heeft samen met omwonenden, overheden en andere belanghebbenden de plannen een stap verder gebracht. Graag lichten wij de laatste stand van zaken toe. De reacties nemen de betreffende wethouders en ik mee naar de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei die eind oktober bij elkaar komt.”

Op alle avonden is de zaal open vanaf 19.15 uur. Om 19.30 uur start het programma met een gezamenlijk deel. Aansluitend is er gelegenheid om bij de informatiemarkt informatie te krijgen en in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld over de verschillende alternatieven, de techniek en het vervolgtraject.

Hieronder vindt u een overzicht van de dijktrajecten en bijbehorende informatieavond:

 • Belfeld, maandag 18 september in gemeenschapscentrum de Hamar, Stevensplein 2
 • Kessel, dinsdag 19 september in Kasteel de Keverberg, Kasteelhof 4
 • Nieuw Bergen, maandag 25 september in recreatiecentrum Den Asseldonk, Den Asseldonk 2
 • Beesel, dinsdag 26 september in Herberg de Bongerd, Markt 13
 • Heel, woensdag 27 september in cultureelcentrum Don Bosco, Monseigneur Savelbergweg 100
 • Baarlo – Hout-Blerick, donderdag 16 november in Kasteel de Berckt, De Berckt 1
 • Well, maandag 20 november in MFC de Buun, Kasteellaan 25
 • Buggenum, dinsdag 21 november in gemeenschapshuis De Roffert, Berikstraat 11
 • Arcen, donderdag 23 november in MFA de Schans, Burgemeester van Soest Jansbekenplein 3
 • Thorn – Wessem, dinsdag 28 november in Kasteelhoeve de Grote Hegge, Waterstraat 9
 • Steyl – Maashoek, donderdag 30 november in de Jochumhof, Maashoek 2B.

Informatie over de dijktrajecten Venlo - Velden en Blerick - Groot Boller verloopt via Meer Maas Meer Venlo, waarvan gemeente Venlo de trekker is. Voor de laatste stand van zaken kunt u
terecht op www.meermaasmeervenlo.nl.

Waarom dijkversterkingen en dijkverleggingen?

Het is goed wonen, werken en recreëren langs de Maas. Maar helaas is dit niet zonder risico’s. Veel dijken zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen achter de dijk te beschermen tegen overstromingen. En ze zijn niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas gaat afvoeren door klimaatverandering. Waterschap Limburg heeft de taak om u te beschermen tegen hoogwater, samen met de gemeenten, de provincie en het Rijk. Dat doen we door de dijken te verhogen en te versterken waar dat nodig is. Want veiligheid is belangrijk en deze taak nemen we zeer serieus.

Naast het versterken van dijken, onderzoekt Waterschap Limburg op vijf locaties het verleggen van dijken.  Als de dijken verlegd worden, kan de Maas meer water bergen en afvoeren. Er ontstaan minder snel hoge waterstanden, waardoor er minder kans is op overstromingen.

Contact en informatie

Meer informatie over de dijkversterkingen vindt u op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen kunt u per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het centrale loket van het waterschap dat al uw vragen over dijkversterkingen behandelt. U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen, telefoonnummer 088 – 88 90 100.